Wizualizacja fragmentu ogrodu przydomowego
Projekt terenu zieleni przy zakładzie
Organizacja terenów zieleni przy firmie wraz z aranżacją nawierzchni (LIBET)
Projekt ogrodu przydomowego wkomponowanego w istniejące zadrzewienia
Projekt ogrodu przydomowego w stylu nowoczesnym wraz z aranżacją nawierzchni (LIBET)
Projekt ogrodu pokazowego – aranżacja produktów producenta kostki brukowej GOLDBRUK
Koncepcja projektowa ogrodu w stylu nowoczesnym
Projekt przedogródka w stylu formalnym
Projekt ogrodu pokazowego producenta kostki brukowej POZBRUK – aranżacja produktów I
Projekt ogrodu pokazowego producenta kostki brukowej POZBRUK – aranżacja produktów II
Projekt ogrodu przydomowego w stylu nieformalnym i nowoczesnej odsłonie wraz z aranżacją nawierzchni (LIBET)
Koncepcja projektowa ogrodu wkomponowanego w istniejące zadrzewienia wraz z aranżacją nawierzchni (LIBET)
Projekt aranżacji nawierzchni wraz z zarysem koncepcyjnym ogrodu przydomowego (GOLDBRUK)
Projekt ogrodu przydomowego w stylu nowoczesnym wraz z aranżacją tarasu i płyt chodnikowych (POZBRUK)
Projekt aranżacji kostki brukowej w ogrodzie przydomowym (POZBRUK) I
Projekt aranżacji kostki brukowej w ogrodzie przydomowym (POZBRUK) II
Projekt aranżacji kostki brukowej w ogrodzie przydomowym (POZBRUK) III
Projekt aranżacji kostki brukowej w ogrodzie przydomowym (POZBRUK) IV
Projekt ogrodu przydomowego w stylu naturalistycznym
Projekt fragmentu ogrodu przydomowego – plan nasadzeń roślinnych
Projekt ogrodu przydomowego z zagospodarowaniem terenu wokół tarasu
Projekt przeobrażenia fragmentu ogrodu przydomowego
Projekty elementów architektury ogrodowej – kontynuacja projektu ogrodu przydomowego w stylu sielskim z akcentami śródziemnomorskimi
Projekt aranżacji kostki brukowej w ogrodzie przydomowym (LIBET) oraz plan nasadzeń roślinnych przed ogrodzeniem
Koncepcja zagospodarowania ogrodu przydomowego o wielu funkcjach z aranżacją nawierzchni (LIBET)
Plan nasadzeń przy siłowni zewnętrznej w parku miejskim
Projekt terenu zieleni przy zakładzie II
Projekt zagospodarowania terenu zieleni przy firmie
Projekty koncepcyjne elementów architektury ogrodowej w ogrodzie przydomowym
Projekt koncepcyjny zagospodarowania ogrodu przydomowego z zarysem tarasu
Projekt koncepcyjny aranżacji kostki brukowej w ogrodzie przydomowym (GOLDBRUK)
Projekt przeobrażenia ogrodu przydomowego ze starodrzewem
Projekt aranżacji nawierzchni (KOSTBET)
Projekt ogrodu pokazowego producenta kostki brukowej (POZBRUK) – aranżacja produktów III
Projekt ogrodu pokazowego producenta kostki brukowej (POZBRUK) – aranżacja produktów IV
Projekt aranżacji nawierzchni w bliźniaczych ogrodach przydomowych (LIBET)
Projekt aranżacji nawierzchni w ogrodzie przydomowym (POZBRUK)
Projekt aranżacji nawierzchni w ogrodzie przydomowym (POZBRUK) II
Projekt fragmentu ogrodu przydomowego w minimalistycznej odsłonie